Lyssna och titta

Vill du lyssna på Sander & Gander? Vår CD som heter ”Kassetterna” finns på Spotify! Sök på Sander & Gander så hittar du dit.

Sander & Gander på Spotify

Vill du också se våra sånger så att du kan lära dig rörelserna. Då ska du söka upp oss på youtube.

Sander & Gander på youtube

Sander & Gander finns också på Apple.com